Hiệu quả mô hình nuôi cá đối mục

Hiệu quả mô hình nuôi cá đối mục

Social Bookmarks:

Hiệu quả mô hình nuôi cá đối mục

Hiệu quả mô hình nuôi cá đối mục

Đặc điểm

Diễn giải

Tên gọi

Đối mục, cồi, 

Vùng nuôi

Lợ và mặn (biển)

Hình thức nuôi

Lồng, ao

Tiêu chuẩn cá đối mục giống chất lượng

Bóng, sáng, đều, khỏe

Kích cở cá đối mục giống 

3 đến 10 cm

Mật độ nuôi

2- 5 con / m2, ghép với tôm 1 con/m2

Thời gian nuôi

6 den 10 tháng

Kích cở cá

1 den 1.5 kg

Tỷ Lệ Sống

65% – 85 %

Loại thức ăn

Tận dụng thức ăn tự nhiên, độ đạm thấp

Hệ số thức ăn

Chưa ước tính do tận dụng tự nhiên

Giá trị dinh dưỡng

Giàu chất dinh dưỡng

Giá trị thương phẩm

100.000 – 120.000 vnd (2016)

Hệ số lợi nhuận trên 1 kg cá

50.000 – 80.000 vnd/kg cá

Thực tại Việt Nam

Đang phát triển

Xu hướng Phát triển

Xu hướng xuất khẩu tăng

Mrs Thoa
STD: 0978 182 284
Mrs Thoa
STD: 0905 252 284
 
>