HỘI THẢO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC THỦY HẢI SẢN MIỀN NAM

HỘI THẢO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC THỦY HẢI SẢN MIỀN NAM

Social Bookmarks:

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số. Tham dự có ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế; ông Arthur Erken.

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số. Tham dự có ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế; ông Arthur Erken.

Mrs Thoa - Miền trung
STD: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
STD: 0905 252 284
Danh bạ website  
>