Tăng cường quản lý chất lượng tôm giống

Tăng cường quản lý chất lượng tôm giống

Chia sẻ nội dung:

Tỉnh Bình Định tăng cường quản lý chất lượng tôm giống đảm bảo chất lượng cho nuôi thương phẩm.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng có 16 cơ sở sản xuất, ương nuôi giống tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Trong đó, có 14 cơ sở sản xuất quy mô nhỏ với công suất khoảng 5 triệu con/năm/cơ sở và 02 cơ sở chuyên sản xuất giống tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao, có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô lớn. Đó là Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam – Chi nhánh 1 tại Bình Định và Công ty Cổ phần Việt Úc – Bình Định với công suất khoảng 4 - 5 tỷ con/năm/cơ sở. 

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng giống tôm thẻ chân trắng, phục vụ nhu cầu cho nuôi thương phẩm, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập và thải bỏ sau chu kỳ sản xuất của các cơ sở.

Tính đến tháng 6 năm 2022, số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập vào là 10.708 con và số lượng tôm bố mẹ thải bỏ sau chu kỳ sản xuất là 2.516 con. Qua công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi các cơ sở đều thực hiện đúng thời gian sử dụng giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ đã được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (Điều 10 về Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ).

Điều 10 về Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ như sau:
- Thời hạn sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 40g/con đối với tôm đực, 45g/con đối với tôm cái.
- Thời hạn sử dụng tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng  40g/con đối với tôm đực, 45g/con đối với tôm cái.

Trong thời gian đến, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng tôm giống theo Thông tư 26. Đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh tôm giống và phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) để đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giống thủy sản nói chung và giống tôm nói riêng, phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm ngày càng lớn trên toàn tỉnh.

Mrs Thoa - Miền trung
SĐT: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
SĐT: 0905 252 284
Danh bạ website  
>