Vai trò khác biệt của từng loài Bacillus trong nuôi tôm

Vai trò khác biệt của từng loài Bacillus trong nuôi tôm

Chia sẻ nội dung:

Tác dụng của các loài vi khuẩn Bacillus được sử dụng làm probiotic trong nuôi tôm

Bài viết trong Chuyên đề probiotics với kiến thức nền tảng về các chủng vi khuẩn để sản xuất probiotics trong nuôi tôm: vi khuẩn acid lactic, vi khuẩn Bacillus, các loài vi khuẩn có tiềm năng khác.

Các loài Bacillus có tác dụng dùng làm probiotic trong nuôi tôm

Chi vi khuẩn

Loài

Tác dụng

Vật chủ

Ức chế ( đối kháng trong ống nghiệm )

Bacillus

subtilisMTCC 121

1, 2, 4, 6

Macrobrachium rosenbergii

(tôm càng xanh)

N/A

amyloliquefaciens

1, 2,

L.vannamei

(tôm thẻ)

Vibrio campbellii,V.vulnificus,

V.parahaemolyticus,V.harveyi

aquimarisSH6

1, 5, 10

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

aryabhattaiTBRC8450

3, 4, 5, 12

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi,V.parahaemolyticus

cereus

1, 5

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

N/A

cereus

3

P.monodon

(tôm sú)

V.harveyi,V.vulnificus,Vibrio spp.

cereus

3, 5

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi

cereus

4, 11

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

cereus

1, 2, 5, 6

P.monodon

(tôm sú)

V.harveyi,Staphylococcus aureus,Escherichia coli,Bacillus subtilis,Aeromonas hydrophila

coagulans

5

P.monodon

(tôm sú)

V.parahaemolyticus

coagulans(ATCC 7050)

1, 3, 5, 6, 7, 12

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

coagulans(MTCC 2302)

1, 2, 4, 6

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

N/A

coagulansNJ105

1, 2, 5, 6

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

coagulansSC8168

2, 6

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

endophyticus

1, 2

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.parahaemolyticus,V.harveyi

firumus

5

P.monodon

(tôm sú)

V.parahaemolyticus

flexusLD-1

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.parahaemolyticus,V.alginolyticus

fusiformis

2

L.vannamei,

P.Monodon

(tôm thẻ và tôm sú)

Streptococcus iniae,Photobacterium damselae subsp.piscicida

licheniformis

4, 5

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

licheniformis

1, 5, 3

Macrobrachium rosenbergii

(tôm càng xanh)

N/A

licheniformisCIGBC-232

1, 5, 9

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi

licheniformisDAHB1

3, 4

F.indicus

(tôm he Ấn Độ)

V.parahaemolyticus

licheniformisLS-1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi,V.vulnificus

megaterium

1, 8

P.monodon

(tôm sú)

N/A

megaterium

9

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

OJ

3, 4, 5

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

PC465

1, 2, 3, 5, 6, 7, 12

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

pumilus

1, 2, 4, 8

P.monodon

(tôm sú)

N/A

sp.

6

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

sp. MJA1.1, MJA2.1

2, 9

P.monodon

(tôm sú)

V.harveyi

sp. Mk22

1, 2, 3, 4, 6

P.monodon

(tôm sú)

V.parahaemolyticus,V.harveyi

sp. NFMI-C

3

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

N/A

sp. NL110

1, 2, 5, 8

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

A.hydrophila,V.parahaemolyticus,V.vulnificus,V.harveyii,E.coli,Salmonella Newport,S.typhi

sp. P11

1, 2, 3, 6

P.monodon,

L.Vannamei

(tôm sú và tôm thẻ)

V.harveyi,E.coli

sp. P64

5, 1, 3

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi

sp. S11

1, 2, 3, 5

P.monodon,

L.Vannamei

( tôm sú và tôm thẻ)

V.harveyi,V.parahaemolyticus

subtilis

1, 2, 3, 6

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

A.hydrophila,V.parahaemolyticus

subtilis

1, 9

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

subtilis(IPA-S.51)

1

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.alginolyticus

subtilisBT23

3

P.monodon

(tôm sú)

V.harveyi,V.anguillarum,V.vulnificus,V.damsela

subtilisE20

1, 2, 3, 5, 6, 9

L.vannamei

(tôm thẻ)

A.hydrophila

subtilisS12

1, 2, 3, 5

L.vannamei

(tôm thẻ)

A.hydrophila,Aeromonas sobria,Aeromonas caviae,Aeromonas hydrophila,V.anguillarum,V.vulnificus,V.alginolyticus,V.harveyi,V.parahaemolyticus

subtilisSH23

5

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.parahaemolyticus,V.vulnificus

subtilisUTM 126

3, 1, 6, 2

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.alginolyticus,V.parahaemolyticus,V.harveyi

subtilisWB60

1, 6, 3, 5, 7

L.vannamei

(tôm thẻ)

N/A

tequilensis

1, 2

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.campbellii,V.vulnificus,V.parahaemolyticus,V.harveyi

thuringienis

3, 5

L.vannamei

(tôm thẻ)

V.harveyi

thuringiensisG5-8-3T02

1, 3

P.monodon

(tôm sú)

V.mimicus

vireti01

3, 12

M.rosenbergii

(tôm càng xanh)

Pseudomonas aeruginosa

Mỗi loài probiotics sẽ có một tác dụng riêng, được đánh dấu bằng số, và mỗi số tương ứng với 1 tác dụng của probiotics trong cột 3 của bảng. Các tác dụng bao gồm:

(1) Tăng trưởng (bao gồm cả tăng trọng), 

(2) Tăng khả năng sống sót (không thử thách mầm bệnh), 

(3) Tăng khả năng sống sót (khi thử thách mầm bệnh), 

(4) Giảm số lượng mầm bệnh (bao gồm cả Vibrio sp.), 

(5) Tác dụng điều hòa miễn dịch, 

(6) Tăng hiệu quả tiêu hóa (bao gồm hoạt động của enzym tiêu hóa, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, hiệu quả sử dụng thức ăn hoặc tỷ lệ hiệu quả protein), 

(7) Thay đổi hình thái ruột (bao gồm tăng chiều cao nhung mao và số lượng nếp gấp) ,

(8) Cải thiện chất lượng nước (bao gồm giảm số lượng mầm bệnh giả định), 

(9) Tăng khả năng sống sót ( khi được kiểm tra với yếu tố gây căng thẳng), 

(10) Cải thiện sắc tố, 

(11) Ngăn ngừa giảm trọng lượng trong quá trình thử thách mầm bệnh,

(12) Cải thiện hoạt động chống oxy hóa.

Hoạt động của nhóm vi khuẩn Bacillus trong nuôi tôm

Bacillus tạo ra một loạt hơn 20 loại hợp chất kháng khuẩn khác nhau (bao gồm kháng sinh polypeptide, bacteriocins và lipopeptides), với nhiều hoạt động khác nhau, từ kháng khuẩn và kháng nấm, đến chống ung thư và kháng vi-rút. Gần đây, (Gao và cộng sự , 2017) báo cáo rằng Bacillus pumilus H2 tạo ra một chất chống Vibrio đã được chứng minh là có thể ức chế sự phát triển của 29 chủng Vibrio bằng cách phá vỡ màng tế bào và phân giải tế bào.

Chi Bacillus cũng giống như các loài vi khuẩn acid lactic (LAB), đã được FDA Hoa Kỳ công nhận là An toàn (GRAS) bởi không có độc tố gây ngộ độc thực phẩm, không có hoạt động bề mặt, không có hoạt động gây độc ruột. Do đó, các loài Bacillus cũng là ứng cử viên lý tưởng làm probiotic cho các loài động vật và cả con người. Tuy nhiên, Bacillus cũng cần chắc chắn rằng không mang gen kháng kháng sinh trước khi đưa vào chuỗi thức ăn. Phần lớn các chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thuộc loại Bacillus, do đó để đảm bảo sự an toàn của chúng khi nuôi tôm nên được kiểm tra kỹ lưỡng và phải sàng lọc tính nhạy cảm với kháng sinh. 

 

Nguồn: Knipe, H., Temperton, B., Lange, A., Bass, D., & Tyler, C. R. (2020). Probiotics and competitive exclusion of pathogens in shrimp aquaculture. Reviews in Aquaculture. doi:10.1111/raq.12477 

Tép Bạc Lược dịch

Mrs Thoa - Miền trung
SĐT: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
SĐT: 0905 252 284
Danh bạ website  
>