\

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng chạm mức 8 tỷ USD

 Xuất khẩu thủy sản 11 tháng chạm mức 8 tỷ USD

Chia sẻ nội dung:

Sau khi tăng 3% trong tháng 10, XK thủy sản của cả nước trong tháng 11 tiếp tục hồi phục nhẹ với mức tăng 3,6% đạt gần 800 triệu USD, đưa tổng XK thủy sản tính đến hết tháng 11/2018 lên 8 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà tăng trưởng hiện nay, dự kiến XK thủy sản của cả nước năm 2018 sẽ cán đích với khoảng 8,8 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2017.

So với cùng kỳ năm 2017, XK tôm trong tháng 11 tiếp tục giảm trên 19% đạt 290 triệu USD, đưa tổng XK tôm đến hết tháng 11/2018 đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, XK tôm chân trắng chiếm 69% đạt 2,2 tỷ USD, giảm gần 3%, XK tôm sú chiếm 23% với 745 triệu USD, giảm gần 8%. Dự kiến XK tôm hết năm nay sẽ đạt khoảng 3,6 tỷ USD, giảm 5% so với năm 2017.

XK cá tra duy trì tăng trưởng khả quan 32% trong tháng 11 đạt 212 triệu USD, đưa kết quả XK 11 tháng lên trên 2 tỷ USD. Xu hướng tăng này sẽ vẫn tiếp tục trong những tháng tới và dự báo sẽ đạt tổng giá trị trên 2,2 tỷ USD trong cả năm 2018, tăng 22% so với năm 2017.

XK cá ngừ, mực bạch tuộc và các hải sản khác có chiều hướng tăng trong thời điểm cuối năm, trong đó cá ngừ vẫn tăng 11% trong tháng 11, mực bạch tuộc tăng 30% đạt tương ứng 60 triệu USD và 67 triệu USD. Tổng XK cá ngừ và mực, bạch tuộc 11 tháng qua đạt tương ứng 600 triệu USD và 609 triệu USD, tăng lần lượt 11% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi sản phẩm này dự kiến sẽ đem lại kim ngạch XK 660 – 680 triệu USD trong năm nay.

XK thủy sản T1-11/2018 (triệu USD)

Sản phẩm

T1-11/12018

Tăng, giảm (%)

Tôm đông lạnh

3.259,882

-7,3

Tôm chân trắng

2.239,531

-2,6

Tôm sú

744,7766

-7,9

Cá tra

2.034,333

25,0

Cá ngừ

600,8071

10,9

Cá ngừ chế biến (HS16)

290,1039

17,0

Cá ngừ đông lạnh (HS03)

310,7032

5,8

Cá khác

1.319,745

9,5

Nhuyễn thể

695,1992

4,7

Mực, bạch tuộc

609,4926

6,8

NTHMV

81,79243

-10,1

Giáp xác khác

120,3012

13,6

Tổng cộng

8.030,268

4,8

Mrs Thoa
SĐT: 0978 182 284
Mrs Thoa
SĐT: 0905 252 284