INDONESIA CHO TÀU VIỆT NAM VÀO KHAI THÁC CÁ TRÊN NGƯ TRƯỜNG

INDONESIA CHO TÀU VIỆT NAM VÀO KHAI THÁC CÁ TRÊN NGƯ TRƯỜNG

Social Bookmarks:

Tại hội thảo, Lãnh đạo Bộ Y tế và UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: Để giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội của thời kỳ già hóa dân số, chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo đưa vấn đề già.

Tại hội thảo, Lãnh đạo Bộ Y tế và UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: Để giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội của thời kỳ già hóa dân số, chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo đưa vấn đề già.

Mrs Thoa - Miền trung
STD: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
STD: 0905 252 284
Danh bạ website  
>