\

Cá Mú đen giống chất lượng

Cá Măng giống chất lượng

Cá Bớp giống chất lượng

Cá Tráp giống chất lượng

Cá Nâu giống chất lượng

Cá Dìa giống chất lượng

Cá bè giống chất lượng

Cá Hồng Bạc giống chất lượng

Cá Chim trắng vây vàng giống chất lượng

Cá Chẽm giống chất lượng

Cá hồng mỹ giống chất lượng

Cá đối mục giống chất lượng

Mr Tuấn
SĐT: 0978 182 284
Mr Tuấn
SĐT: 0905 252 284