\

Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Chia sẻ nội dung:

Danh sách các loài giống cá biển, mặn, lợ

DANH SÁCH CÁC LOẠI GIỐNG CÁ BIỂN ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

- Giống cá bớp: là loài giống cá biển
đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
giong-ca-bop-chat-luong


- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
giong-ca-mu-den

- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao Giống cá chẽm: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọt và nuôi ở ao 


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
giong-ca-nau

- Giống cá dìalà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
giong-ca-dia

Giống cá mănglà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

Mr Tuấn
SĐT: 0978 182 284
Mr Tuấn
SĐT: 0905 252 284