\

GIỐNG TÔM CÀNG XANH

GIỐNG TÔM CÀNG XANH

Chia sẻ nội dung:

Giá : 300 VNĐ Số lượng:VNĐTổng tiền:
Giống tôm càng xanh gồm 2 loại
- kích cở giống nhỏ
100.000-110.000 con/kg
- kích cở giống lớn:  
90.000-95.000 con/kg

HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH LOẠI NHỎ
giống tôm càng xanh loại nhỏ

HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH LOẠI LỚN
giống tôm càng xanh loại lớn

HÌNH ẢNH VỀ TÔM CÀNG XANH THƯƠNG PHẨM
tôm càng xanh thương phẩm

HÌNH ẢNH VỀ THU HOẠCH TÔM CÀNG XANH
thu hoạch tôm càng xanh

VIDEO VỀ HIỆU QUẢ NUÔI TÔM CÀNG XANH

Thông tin khách hàng

Sản phẩm tiêu biểu

Mr Tuấn
SĐT: 0978 182 284
Mr Tuấn
SĐT: 0905 252 284