Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Chia sẻ nội dung:

Danh sách các loài giống cá biển, mặn, lợ

DANH SÁCH CÁC LOẠI GIỐNG CÁ BIỂN ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

- Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚP

giong-ca-bop-chat-luong

HÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN
- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
giong-ca-mu-den

HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU
- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

giống cá mú trân châu; giống cá mú lai

HÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ
giống cá mú nghệ; giống cá song vang
 
HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG
giống cá mú cọp xám

HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘT
giống cá mú chuột
Giống cá chẽm: là loài giống cá biển 
đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọt và nuôi ở ao 
HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM

giống cá chẽm

Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮN

giống cá chim vây ngắn, giống cá chim

Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU

giong-ca-nau

- Giống cá dìalà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA

giong-ca-dia

Giống cá mănglà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao
HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA
giống cá măng, giống cá chua

-
Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh
HÌNH 12.  GIỐNG CÁ BÈ VÀNG
giống cá bè vẫu, giống cá bè trắng

HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC
giống cá bè vàng, giống cá bè đưng


Mrs Thoa
SĐT: 0978 182 284
Mrs Thoa
SĐT: 0905 252 284
 
>