Điều kiện giao dịch chung

Điều kiện giao dịch chung

Chia sẻ nội dung:

1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khi sử dụng Website của CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP , Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN HIỂN THỊ

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP, về thông tin sản phẩm mà CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP  đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Vui lòng xem chính sách của CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP về bảo mật thông tin người sử dụng website tại mục chính sách bảo mật

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP.

5. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

6. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Vui lòng xem tại Chính sách thanh toán Chi tiết liên hệ: Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm. 

Mrs Thoa - Miền trung
SĐT: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
SĐT: 0905 252 284
Danh bạ website  
>