GIỐNG TÔM CÀNG XANH

GIỐNG TÔM CÀNG XANH

Social Bookmarks:

Price: 300 VNĐ Quantity:VNĐTotal:
Giống tôm càng xanh gồm 2 loại
- kích cở giống nhỏ
100.000-110.000 con/kg
- kích cở giống lớn:  
90.000-95.000 con/kg

HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH LOẠI NHỎ
giống tôm càng xanh loại nhỏ

HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG TÔM CÀNG XANH LOẠI LỚN
giống tôm càng xanh loại lớn

HÌNH ẢNH VỀ TÔM CÀNG XANH THƯƠNG PHẨM
tôm càng xanh thương phẩm

HÌNH ẢNH VỀ THU HOẠCH TÔM CÀNG XANH
thu hoạch tôm càng xanh

VIDEO VỀ HIỆU QUẢ NUÔI TÔM CÀNG XANH

Customer information

Other product

Mrs Thoa - Miền trung
STD: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
STD: 0905 252 284
Danh bạ website