Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Danh sách các loài giống thủy sản biển, lợ mặn

Chia sẻ nội dung:

Danh sách các loài giống cá biển, mặn, lợ

DANH SÁCH CÁC LOẠI GIỐNG CÁ BIỂN ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC, VÀ GIỐNG TỰ NHIÊN PHỔ BIẾN HIỆN NAY

- Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao

 
HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚP

 
giong-ca-bop-chat-luong


- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN

giong-ca-mu-den


- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU

giống cá mú trân châu; giống cá mú lai

HÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ

 
giống cá mú nghệ; giống cá song vang
 
HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG


giống cá mú cọp xám

HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘT


giống cá mú chuột
Giống cá chẽm: là loài giống cá biển 
đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọt và nuôi ở ao 
HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM

giống cá chẽm


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮN

 
giống cá chim vây ngắn, giống cá chim

HÌNH 9. GIỐNG CÁ CHIM VÂY DÀI

giống cá chim vây dài

Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU

 
giong-ca-nau

- Giống cá dìalà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA

 
giong-ca-dia

Giống cá mănglà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA

 
giống cá măng, giống cá chua

-
Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh


HÌNH 12.  GIỐNG CÁ BÈ VÀNG

 
giống cá bè vẫu, giống cá bè trắng

HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC

 
giống cá bè vàng, giống cá bè đưng

HÌNH 14. GIỐNG CÁ TÀI BỒ

giong ca tai bo

HÌNH 15. GIỐNG CÁ HỒNG MỸ

giống cá hồng mỹ

HÌNH 16. GIỐNG CÁ SỦI ĐẤT

giong-ca-sui-dat

HÌNH 17. GIỐNG CÁ ĐỐI MỤC

giống cá đối mục

HÌNH 18. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ XANH

giống cá nghệ xanh

HÌNH 19. GIỐNG CÁ HỒNG BẠC

giống cá hồng bạc

 

Mrs Thoa - Miền trung
SĐT: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
SĐT: 0905 252 284
Danh bạ website  
>