giống cá nước lợ

giống cá nước lợ

Chia sẻ nội dung:

giống cá nước lợ

Hiện nay giống cá biển đã sản xuất được thành công -
 Giống cá bớp: giống cá giò
- Giống cá chẽm: giống cá vược, cá mè kẽm
 - giống cá nâu:
- giống cá mú: cá mú đen, cá mú cọp, cá mú nghệ, cá mú sao, cá mú trân châu
 - giống cá dìa: cá dìa bông và cá dìa công
- giống cá hồng mỹ: cá sủi, cá đù bạc
 - giống cá hồng bạc: giống cá đỏ, giống cá hồng chuối
- giống cá đối mục: giống cá đối cồi
- giống cá chim vây vàng: cá chim vây ngắn và cá chim vây vàng
 - giống cá bè: giống cá bè đưng, giống cá bè vẫu, giống cá bè cụt
 - giống cá măng: giống cá chua, giống cá sữa - giống cá tráp: cá tráp vây vàng, cá tráp vây đen
 - giống cá mặt quỉ
- giống cá ngựa Giống cá tự nhiên:
- giống cá ngát
- giống cá róc
 - giống cá cam
 - giống cá kình
- giống cá chình

Mrs Thoa - Miền trung
SĐT: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
SĐT: 0905 252 284
Danh bạ website  
>