Hiệu quả mô hình nuôi cá chẽm

Hiệu quả mô hình nuôi cá chẽm

Social Bookmarks:

Hiệu quả mô hình nuôi cá chẽm

Đặc điểm

Diễn giải

Tên gọi

Chẽm, Mè Kẽm, Vược, tặc

Vùng nuôi

Ngọt, lợ, mặn

Hình thức nuôi

Lồng, ao

Tiêu chuẩn cá chẽm giống chất lượng

Bóng, sáng, đều, khỏe

Kích cở cá giống

5-10 phân

Mật độ nuôi

1-3 con / m2

Thời gian nuôi

8 -12 tháng

Kích cở cá

1 -1,7 kg

Tỷ Lệ Sống

65% – 85 %

Loại thức ăn

Cá tươi, TACN (thức ăn UP)

Hệ số thức ăn

1,5-1,7(TACN), 4-5(cá tươi)

Giá trị dinh dưỡng

Giàu chất dinh dưỡng

Cá chẽm thương phẩm

65.000 – 110.000 vnd (2012)

Hệ số lợi nhuận trên 1 kg cá

15.000 – 55.000 vnd/kg cá

Thực tại Việt Nam

Đang phát triển

Xu hướng Phát triển

Xu hướng xuất khẩu tăng

Mrs Thoa - Miền trung
STD: 0978 182 284
Mrs Huyền - Miền Nam
STD: 0905 252 284
Danh bạ website  
>